Czy węgiel jest najtańszym surowcem energetycznym?

Czy węgiel jest najtańszym surowcem energetycznym?

Głoszenie, że węgiel jest „najtańszym surowcem energetycznym”, bez wspominania o kosztach uprawnień do emisji dwutlenku węgla, z jakimi energetyka węglowa się wiąże, jest manipulacją i w efekcie dezinformacją. Tezę, że „mamy po pachy najtańszego surowca energetycznego” formułuje zgłoszony wpis na Twitterze. W sposób nie budzący wątpliwości wynika z treści, że chodzi o węgiel. W twierdzeniu tym pomija się informację, że produkcja energii z węgla, kamiennego czy też brunatnego, jest obciążana ogromnymi kosztami z tytułu koniecznego…

Czy woda z Fukushimy odprowadzana do oceanu jest potencjalnie śmiertelnym zagrożeniem dla życia i środowiska?

Czy woda z Fukushimy odprowadzana do oceanu jest potencjalnie śmiertelnym zagrożeniem dla życia i środowiska?

Służąca do chłodzenia reaktorów w elektrowni atomowej w Fukushimie woda uwalniana do Oceanu Spokojnego jest zgodna ze standardami bezpieczeństwa – tak twierdzi Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Sprawę badali zarówno jej specjaliści, jak i wielu innych ekspertów. Zwracają oni uwagę, że uwalnianie chłodziwa jądrowego do morza jest często stosowaną praktyką. W Azji jest to na przykład praktykowane na dużo większą skalę przez Chiny. Co więcej ocean charakteryzuje się naturalnym promieniowaniem tła,…

Czy ilość odpadów radioaktywnych z małych reaktorów SMR będzie 30 razy większa?

Czy ilość odpadów radioaktywnych z małych reaktorów SMR będzie 30 razy większa?

Twierdzenie, że ilość odpadów z reaktorów SMR będzie trzydziestokrotnie wyższa niż ze znanych dotychczas reaktorów, nie ma podstaw i opiera się na manipulacji tekstem raportu naukowców z Uniwersytetu Stanforda z 2022 r. Praca ta jest zresztą przedmiotem wielostronnej krytyki dotyczącej wadliwej metodologii, błędów rzeczowych, braku empirycznych dowodów i zbyt małej liczby przykładów. Autor zgłoszonego artykułu pisze o trzydziestokrotnie większej ilości odpadów radioaktywnych „niż w przypadku tradycyjnych elektrowni jądrowych”. Powołuje…

Czy import skroplonego gazu nie pomaga w rozwiązaniu problemów energetycznych?

Czy import skroplonego gazu nie pomaga w rozwiązaniu problemów energetycznych?

Twierdzenie, że importowanie gazu skroplonego przez Polskę pozostaje bez znaczenia w przeciwdziałaniu niedoborom energii i zmaganiu się z kryzysem w tym obszarze, nie przystaje do znanych faktów i rzeczywistości. W zgłoszonym wpisie na Twitterze zawarta jest teza, że budowa terminalu LNG w Gdańsku nie rozwiąże kryzysu energetycznego, a inwestycja ta jest niepotrzebna. Jest to niezgodne z faktami dotyczącymi dotychczasowych inwestycji w alternatywne wobec rosyjskich źródeł paliw w Polsce, a także z ekspertyzami na temat znaczenia pływającego terminala LNG w Gdańsku,…

Czy polski rząd wybrał atomową ofertę USA bez porównywania innych ofert?

Czy polski rząd wybrał atomową ofertę USA bez porównywania innych ofert?

Nie jest prawdą, że amerykańska propozycja budowy elektrowni atomowej została wybrana bez konfrontacji z innymi ofertami. Jej wybór poprzedziła analiza ofert trzech podmiotów. Oprócz USA, także Korei i Francji. Wybór amerykańskiego projektu dotyczył jedynie pierwszej siłowni. Powstać ma ich więcej, a to, kto je zbuduje, wciąż nie zostało przesądzone. O tym, że rozpatrywanych było więcej ofert na atom w Polsce niż tylko jedna, wiadomo z licznych doniesień medialnych. Te, które…

Czy będziemy płacić za energię bierną?

Czy będziemy płacić za energię bierną?

Doniesienia o nowych opłatach za energię bierną stanowią dezinformację. Nowe przepisy w zmienionym rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska dotyczą rzeczy wręcz odwrotnej, a mianowicie obniżek. Natomiast w przypadku prosumentów, czyli odbiorców produkujących energię elektryczną, zmniejszają opłaty za tzw. energię bierną. Elementy wprowadzania w błąd zawarte są zarówno w warstwie narracyjnej zgłoszonego materiału wideo, jak też w jego opisie. Jest tu wyraźna sugestia że nowe przepisy wprowadzały „tylnymi drzwiami”…

Czy spalanie odpadów w instalacjach termicznego przetwarzania generuje szkodliwe dioksyny?

Czy spalanie odpadów w instalacjach termicznego przetwarzania generuje szkodliwe dioksyny?

Obecnie na całym świecie mierzymy się koniecznością odejścia od wykorzystania paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Równocześnie problem stanowi generowanie przez społeczeństwa i gospodarki ogromnych ilości odpadów. W Polsce mało znany, ale skuteczny i przyjazny dla środowiska sposób produkcji energii elektrycznej i ciepła opiera się na jej wytwarzaniu w nowoczesnych elektrociepłowniach, wykorzystujących paliwa pochodzące z odpadów. Te elektrociepłownie spełniają podwójną funkcję: zmniejszają ilość odpadów na składowiskach i dostarczają energię…

W jaki sposób postępować z nadmiarem odpadów? Odpowiadamy!

W jaki sposób postępować z nadmiarem odpadów? Odpowiadamy!

Brak odpadów w domowym koszu nie jest równoznaczna z ich całkowitym zniknięciem. Odpady nie rozpuszczają się bowiem w powietrzu, gdy śmieciarka zabierze je z miejsca naszego zamieszkania. W rzeczywistości, ktoś musi jeszcze podjąć się ich dalszego zagospodarowania. To zadanie jest trudne i wymagające, ponieważ wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy z wyzwań związanych z narastającą ilością odpadów w naszej gospodarce. Produkcja tworzyw sztucznych gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci…

Czy spalanie odpadów w instalacjach termicznego przetwarzania odpadów jest groźne dla zdrowia? Wyjaśniamy!

Czy spalanie odpadów w instalacjach termicznego przetwarzania odpadów jest groźne dla zdrowia? Wyjaśniamy!

Warto zaznaczyć, że tylko Niemcy spełniają obecnie wymagania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym w Unii Europejskiej. U naszego zachodniego sąsiada, w 2019 roku, około 67% odpadów było recyklingowanych, zarówno materiałowo, jak i organicznie, a około 33% było poddawane przekształcaniu termicznemu. Tylko 1% masy odpadów komunalnych było kierowanych na składowiska. W innych krajach Unii Europejskiej o rozwiniętych systemach zarządzania odpadami komunalnymi, takich jak Austria, Belgia, Holandia i Szwecja, odsetek…

Sprawdzamy, w jaki sposób odpady mogą być surowcem do produkcji energii elektrycznej i ciepła

Sprawdzamy, w jaki sposób odpady mogą być surowcem do produkcji energii elektrycznej i ciepła

W dzisiejszym świecie, w którym wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki, często wpadamy w pułapkę nadmiernego konsumpcjonizmu. Codziennie dokonujemy nowych zakupów, a następnie pozbywamy się rzeczy, często nie zastanawiając się nad tym, co stanie się z nimi dalej. A odpady należy jakoś zagospodarować… Chociaż po odebraniu śmieci przez śmieciarkę z naszego kosza nie widzimy już tych odpadów, to nie oznacza, że nie powinniśmy się nimi martwić. Odpady te nie znikałyby w magiczny sposób, stając się częścią ekosystemu,…