Sprawdzamy, w jaki sposób odpady mogą być surowcem do produkcji energii elektrycznej i ciepła

W dzisiejszym świecie, w którym wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki, często wpadamy w pułapkę nadmiernego konsumpcjonizmu. Codziennie dokonujemy nowych zakupów, a następnie pozbywamy się rzeczy, często nie zastanawiając się nad tym, co stanie się z nimi dalej. A odpady należy jakoś zagospodarować…

Chociaż po odebraniu śmieci przez śmieciarkę z naszego kosza nie widzimy już tych odpadów, to nie oznacza, że nie powinniśmy się nimi martwić. Odpady te nie znikałyby w magiczny sposób, stając się częścią ekosystemu, który wszyscy wspólnie dzielimy. W rzeczywistości, niesegregowane odpady trafiają na wysypiska śmieci, gdzie przez lata gromadzą się w ogromne góry, sięgające dziesiątek metrów wysokości.

Niestety, ilość odpadów nie maleje, lecz rośnie. Według prognoz Banku Światowego, do 2050 roku produkcja śmieci na całym świecie wzrośnie prawie dwukrotnie. Recykling jest oczywiście istotnym narzędziem w walce o czystszy świat, ale wiąże się z pewnymi trudnościami. Nie wszystkie materiały nadają się do nieskończonego recyklingu, zwłaszcza tworzywa sztuczne i papier tracą jakość przy każdym kolejnym powtórnym przetworzeniu.. Plastik można przetwarzać około 8 razy bez utraty jakości, a papier tylko około 4 razy. Tylko aluminium i szkło można recyklingować bez ograniczeń. W związku z tym, plastik i papier ostatecznie staną się odpadami trudnymi do przetworzenia. Istnieją również odpady, które już na początku nie nadają się do recyklingu, takie jak niektóre tworzywa sztuczne, zatłuszczony papier, guma i wiele innych.

Z pewnością tych kategorii odpadów nie powinniśmy składować na wysypiskach, ponieważ stanowią zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wysypiska emitują duże ilości metanu, który jest znacznie bardziej szkodliwy dla atmosfery niż dwutlenek węgla. Są także źródłem mikroplastiku i stanowią ryzyko pożarów.

Jednym rozwiązaniem jest odzyskiwanie z nich energii. Nie mówimy o spalaniu odpadów w warunkach domowych, co wiąże się z emisją substancji szkodliwych, ale o przetwarzaniu ich w specjalnie przystosowanych zakładach termicznego przetwarzania. Śmieci, które nie nadają się do tradycyjnego recyklingu, mogą być wykorzystane do produkcji wartościowego paliwa alternatywnego. To paliwo jest wysokokaloryczną frakcją odpadów komunalnych i jest tworzone w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Instalacje do przetwarzania odpadów na energię wykorzystują to paliwo alternatywne do produkcji ciepła i energii elektrycznej, zasilając w ten sposób budynki mieszkalne. Zakłady te są wyposażone w systemy nadzoru, oczyszczania spalin i inne urządzenia, które minimalizują wpływ na środowisko. Muszą również spełniać rygorystyczne normy emisji. Dzięki tym zakładom odpady, które początkowo wydają się bezużyteczne, stają się cennym źródłem energii elektrycznej i ciepła.

Na całym świecie istnieje ponad 2100 zakładów przetwarzania odpadów na energię w 42 krajach. W samej Europie jest około 500 takich zakładów.

Podobne wpisy