Czy polski rząd wybrał atomową ofertę USA bez porównywania innych ofert?

Nie jest prawdą, że amerykańska propozycja budowy elektrowni atomowej została wybrana bez konfrontacji z innymi ofertami. Jej wybór poprzedziła analiza ofert trzech podmiotów. Oprócz USA, także Korei i Francji. Wybór amerykańskiego projektu dotyczył jedynie pierwszej siłowni. Powstać ma ich więcej, a to, kto je zbuduje, wciąż nie zostało przesądzone.

O tym, że rozpatrywanych było więcej ofert na atom w Polsce niż tylko jedna, wiadomo z licznych doniesień medialnych. Te, które zamieszczamy w polu źródła, pochodzą z okresu zanim podano informacje o wyborze oferty i wyraźnie wspomina się w nich o trzech ofertach, które brali pod uwagę przedstawiciele polskich władz.

Wkrótce po ogłoszeniu wyboru oferty na budowę pierwszej elektrowni atomowej w Polsce, pojawiły się informacje o liście intencyjnym podpisanym przez koreański koncern KHNP z polskimi podmiotami PGE i ZE PAK dotyczącym budowy bloków jądrowych w Pątnowie.

Koreańska oferta została potem oprotestowana przez amerykański Westinghouse, który wcześniej został wybrany do budowy pierwszej elektrowni. Spór pomiędzy Amerykanami dotyczy technologii reaktora APR1400, która została opracowana przez koreańskie KHNP we współpracy z amerykańską firmą Combustion Engineering przejętą potem przez Westinghouse. W sierpniu poinformowano o możliwości szybkiego zawarcia ugody w tej sprawie.

Jest jeszcze czekająca dopiero na rozstrzygnięcie kwestia budowy drugiej elektrowni atomowej przez rząd. I tu, według niektórych doniesień, nie jest wykluczone, że Polska sięgnie po ofertę francuskiej firmy EDF.

Do polskich projektów atomowych należałoby doliczyć też plany budowy małych reaktorów (SMR). W tej dziedzinie też można mówić o zróżnicowaniu kontrahentów, choć na świecie nie ma tak dużej liczby wiarygodnych dostawców techniki SMR. Spółka Orlen Synthos Green Energy (OSGE) współpracuje w tej mierze z GE-Hitachi Nuclear Energy, natomiast spółka skarbu państwa KGHM – z NuScale Power.

Żródła

https://wysokienapiecie.pl/77229-trzy-atomowe-karty-leza-na-stole-rzad-wybierze-oferte-z/
https://300gospodarka.pl/analizy/trzy-oferty-budowy-elektrowni-jadrowej-w-polsce-co-proponuja-francja-korea-i-usa-explainer
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1466546%2Crzecznik-rzadu-polska-planuje-budowe-kilku-elektrowni-jadrowych.html
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8576000,elektrownia-westinghouse-sasin-elektrownia-jadrowa-w-polsce.html
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/polsko-koreanska-umowa-biznesowa-na-budowe-drugiej-elektrowni-atomowej-w-patnowie
https://energia.rp.pl/atom/art38999361-blizej-budowy-drugiej-elektrowni-jadrowej-w-polsce-jest-szansa-na-porozumienie
https://bizblog.spidersweb.pl/elektrownia-jadrowa-francja-w-grze
https://energia.rp.pl/atom/art38331961-orlen-podal-siedem-lokalizacji-malych-elektrowni-atomowych-w-polsce
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/kghm-wybuduje-pierwsze-w-polsce-male-reaktory-nuklearne

Podobne wpisy