Czy będziemy płacić za energię bierną?

Doniesienia o nowych opłatach za energię bierną stanowią dezinformację. Nowe przepisy w zmienionym rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska dotyczą rzeczy wręcz odwrotnej, a mianowicie obniżek. Natomiast w przypadku prosumentów, czyli odbiorców produkujących energię elektryczną, zmniejszają opłaty za tzw. energię bierną.

Elementy wprowadzania w błąd zawarte są zarówno w warstwie narracyjnej zgłoszonego materiału wideo, jak też w jego opisie. Jest tu wyraźna sugestia że nowe przepisy wprowadzały „tylnymi drzwiami” opłatę za energię bierną dla wszystkich, a zwalniają jedynie właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznych.

Nowe przepisy nic nie mówią o rozszerzeniu grupy płacących za pobór energii biernej czy zmianie kryteriów naliczania opłat dla wszystkich użytkowników, lecz jedynie o tych odbiorcach, którzy dotychczas płacili za pobór mocy biernej, gdy pobór ten wynika „z polecenia”, czyli z wyraźnego nakazu operatora sieci lub usług świadczonych na rzecz operatora. Jest to poszerzenie katalogu zwolnień od już obowiązujących opłat.

Opłaty za pobór mocy biernej występowały już wcześniej na rachunkach za energie elektryczną, o czym świadczy zawarta w źródłach publikacja serwisu syntezaoze.pl z września 2020 roku. Jednak, według tego artykułu dotyczyły przeważnie odbiorców, których moc umowna przekracza 40 kW. W tym prosumentów, czyli gospodarstw domowych produkujących energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznych i oddających nadwyżki do sieci.

Według publikacji, które podajemy w źródłach, za energię bierną płacą w Polsce głównie odbiorcy biznesowi, którzy posiadają taryfy A, B albo C. Indywidualnych odbiorców energii ten problem nie dotyczył, poza szczególnymi nietypowymi przypadkami, gdy występuje ponadumowny pobór mocy. Nowe przepisy, o których mowa w rozporządzeniu w ogóle nie wspominają o zmianie tych zasad. Ograniczają się do zmiany zakresu zwolnień z opłat.

Żródła

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000184701.pdf
https://muratordom.pl/prawo/finanse/bedzie-obnizka-cen-pradu-dla-gospodarstw-domowych-i-wlascicieli-fotowoltaiki-dla-kogo-nizsze-ceny-pradu-w-2023-aa-21Th-rLvq-f57y.html
https://syntezaoze.pl/blog/energia-bierna/
https://it-energy.pl/blog/oplaty-za-moc-bierna
https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/119524-pge-rezygnuje-z-obarczania-prosumentow-oplatami-za-energie-bierna
http://www.energo-skaner.pl/baza-wiedzy/one,5,,6,oplata-za-energie-bierna-czyli-kara-dla-nieswiadomych.html
https://salwis.pl/pomiary-instalacji-przemyslowych/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_bierna

Podobne wpisy